Archives of Basic and Clinical Research
Case Report

A Rare But Highly Fatal Clinical Condition in Multiple Traumas: Tension Pneumopericardium

1.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Arch Basic Clin Res 2020; 2: 108-110
DOI: 10.5152/ABCR.2020.22
Read: 511 Downloads: 144 Published: 01 September 2020

Pneumopericardium (PPC) is a rare clinical and radiological condition defined as the collection of air within the pericardial sac. An increasing amount of air filling into the pericardium can cause cardiac tamponade, also known as tension PPC (tPPC). Treatment of patients with tPPC involves emergency pericardian drainage. Here we present a case of tPPC that was detected in a patient admitted to the hospital due to falling from a height. This condition requires clinical alertness because it is rare and can result in sudden death.

 


 

Çoklu Travmalarda Nadir Görülen Ama Yüksek Oranda Ölümcül Seyreden Bir Klinik Durum: Tansiyon Pnömoperikardium

 

Pnömoperikardium (PPC) perikardial kese içinde hava toplanması olarak tanımlanan ve nadir görülen klinik ve radyolojik bir durumdur. Perikard içine dolan hava miktarının giderek fazlalaşması kardiyak tamponada sebep olabilir ve bu durum tansiyon pnömoperikardiyum (tPPC) olarak adlandırılır. tPPC’lu hastaların tedavisi perikardiyumun acil drenajını gerektirir. Bu olgu sunumunda, hastaneye yüksekten düşme nedeniyle başvuran bir vakada saptadığımız tPPC’u, nadir görüldüğü için klinik uyanıklılık gerektirdiğinden dolayı literatür verileri ile sunmayı amaçladık.

Cite this article as: Elma B. A Rare But Highly Fatal Clinical Condition in Multiple Traumas: Tension Pneumopericardium. Arch Basic Clin Res 2020; 2(3): 108-10.

Files
ISSN 2687-4520 EISSN 2687-4482