Archives of Basic and Clinical Research
Case Report
A Rare Clinical Entity After Phacoemulsification Surgery: Toxic Anterior Segment Syndrome

A Rare Clinical Entity After Phacoemulsification Surgery: Toxic Anterior Segment Syndrome

1.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Arch Basic Clin Res 2019; 1: 109-111
DOI: 10.5152/ABCR.2019.23
Read: 1547 Downloads: 913 Published: 18 November 2019

Toxic anterior segment syndrome is a clinical condition that develops frequently after phacoemulsification surgery and can be seen in various forms from mild to severe. It is very important to differentiate this clinical condition from endophthalmitis and to start timely treatment in terms of visual prognosis of the patient.


Toksik anterior segment sendromu sıklıkla fakoemülsifikasyon cerrahisi sonrası gelişen ve hafiten ağıra kadar çeşitli formlarda görülebilen bir klinik durumdur. Bu klinik durumun endoftalmiden ayırt edilmesi ve zamanında tedavi başlanması hastanın görsel prognozu açısından oldukça önemlidir.

Cite this article as: Uğurlu A. A Rare Clinical Entity After Phacoemulsification Surgery: Toxic Anterior Segment Syndrome. Arch Basic Clin Res 2019; 1(3): 109-11.

Files
EISSN 2687-4482