Archives of Basic and Clinical Research
Case Report

COVID-19 CT Findings in a Pediatric Patient

1.

Department of Radiology, Erzincan Binali Yıldırım University School of Medicine, Erzincan, Turkey

2.

Department of Radiology, Atatürk University School of Medicine, Erzurum, Turkey

Arch Basic Clin Res 2021; 3: 128-131
DOI: 10.5152/ABCR.2021.20019
Keywords : COVID-19, pediyatrik, BT
Read: 799 Downloads: 386 Published: 21 October 2021

The disease caused by a new type of corona virus has been named corona virus disease 2019 (COVID-19) by WHO. Pediatric children have been infected with the virus either by close contact with adults with COVID-19 or by exposure to the epidemic area. The infected children may present with fever, respiratory symptoms, like dry cough, nasal discharge, sore throat and fatigue. Pediatric patients generally have a good prognosis. COVID- 19 virus nucleic acid detection by pharyngeal swab is an important basis for diagnosis. However, due to the limitation of sampling materials, especially in the early stage of the disease, the positive rate is relatively low. The early detection of lesions by computed tomography (CT) is conducive to early treatment for pediatric patients. In this case report, we aimed to present the findings of CT together with the literature overview of a 16-yearold male patient diagnosed with COVID-19.


Pediyatrik Bir Hastada COVID-19 BT Bulguları

Yeni tip korona virüsün neden olduğu hastalığa Dünya Sağlık Örgütü tarafından korona virüs hastalığı (COVID-19) adı verildi. Pediyatrik hastaların patojen virüs ile enfekte olması; COVID 19 öyküsü bulunan yetişkinler ile yakın temas veya epidemik bölgelerde bulunması ile gerçekleşmektedir. Enfekte çocuklar; ateş, kuru öksürük, burun akıntısı, boğaz ağrısı ve yorgunluk gibi solunum sistemi semptomları gösterebilir. Genel olarak, pediatrik hastalar iyi bir prognoza sahiptir. Farengeal sürüntüde virüs nükleik asitinin tespiti, tanı için önemli bir temel standarttır. Bununla birlikte, örnekleme materyallerinin, özellikle hastalığın erken evresindeki sınırlılığı nedeniyle pozitiflik oranı nispeten düşüktür. Bilgisayarlı tomografi (BT) ile lezyonların erken tespiti pediatrik hastalar için erken tedaviye olanak sağlar. Bu olgu sunumunda, COVID-19 tanısı konan 16 yaşında erkek hastada BT bulgularını literatür verileri ile birlikte sunmayı amaçladık.

Cite this article as: Yazar MF, Kantarci M, Levent A. COVID-19 CT findings in a pediatric patient. Arch Basic Clin Res. 2021; 3(3): 128–131.

Files
EISSN 2687-4482