Archives of Basic and Clinical Research
Original Article
Evaluating of the Patients with Isolated Nasal Fracture Which Had Been Refered to Erzincan Training And Research Hospital

Evaluating of the Patients with Isolated Nasal Fracture Which Had Been Refered to Erzincan Training And Research Hospital

1.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Arch Basic Clin Res 2020; 2: 11-14
DOI: 10.5152/ABCR.2019.28
Read: 25 Downloads: 11 Published: 18 December 2019

Objective: Nasal bone is one of the most injuring regions due to it is localized on the front of the face. Diagnosis, treatment and to follow-up of the patients which have nasal fractures are one of the topics discussed for years.

Materials and Methods: The data of patients presenting to a tertiary care center within 7 months with isolated nasal fracture was evaluated in this study. Data were obtained retrospectively from hospital records.

Results: The most common cause of isolated nasal fractures was violence. The most common type of fracture was non-displaced nasal fractures. Computed tomography was the most common imaging modality for curtain diagnosis.

Conclusion: The patients demographic datas and treatments are discussed in the lights of the literature. For the patients with isolated nasal fracture, no surgical procedure is recommended unless there is a large cosmetic deformity.


Amaç: Nazal kemik yüzün ön bölgesinde yer aldığı için kafa travmalarında en sık hasar alan bölgelerden biridir. Nazal fraktürlerin tanısı, tedavisi ve takibi yıllardır tartışılan konulardan biri olmuştur.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada 7 ay içinde 3. Basamak sağlık merkezine izole nazal fraktür ile başvuran hastaların verileri değerlendirilmiştir. Verilere retrospektif olarak hastane kayıtlarından ulaşılmıştır.

Bulgular: İzole nazal fraktürlerin en sık sebebi şiddet idi. En çok görülen kırık tipi non-deplase nazal fraktürler idi. Kırık tespitinde en sık başvurulan görüntüleme yönteminin bilgisayarlı tomografi olduğu görüldü.

Sonuç: Literatür bilgileri ışığında bu veriler tartışılmıştır. İzole nazal fraktürlü hastalarda büyük bir kozmetik deformite yoksa herhangi bir cerrahi işlem yapılması önerilmemektedir.

Cite this article as: Yıldırım U, Seçkin E. Evaluating of the patients with isolated nasal fracture which had been refered to Erzincan Training and Research Hospital. Arch Basic Clin Res 2020; 2(1): 11-4.

Files
ISSN2687-4520 EISSN 2687-4482