Archives of Basic and Clinical Research
Original Article
Neutrophil to Lymphocyte Ratio, Platelet to Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Adults with Hypothyroidism

Neutrophil to Lymphocyte Ratio, Platelet to Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Adults with Hypothyroidism

1.

Department of Clinical Biochemistry, Erzincan Binali Yıldırım University School of Medicine, Erzincan, Turkey

2.

Department of Radiology, Erzincan Binali Yıldırım University School of Medicine, Erzincan, Turkey

Arch Basic Clin Res 2019; 1: 81-85
DOI: 10.5152/ABCR.2019.17
Read: 2949 Downloads: 851 Published: 18 November 2019

Objective: The aim of the present study was to investigate neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), platelet to lymphocyte ratio (PLR), and mean platelet volume (MPV) in adult patients with hypothyroidism.

Materials and Methods: The records of 496 patients with hypothyroidism and 5677 euthyroid healthy individuals were compared from the laboratory information system between July 10, 2018 and April 09, 2019.

Results: In the hypothyroid group, free triiodothyronine, leukocyte, neutrophil, and NLR values were lower; thyrotropin, platelet, PLR, and MPV values were higher; and free thyroxine and lymphocyte values were similar when compared with the euthyroid healthy group.

Conclusion: Platelet count, PLR, and MPV values are higher in adults with hypothyroidism than in euthyroid healthy individuals, whereas leukocyte, neutrophil, and NLR levels are low, and lymphocyte count is similar.


Amaç: Bu çalışmada, hipotiroidili erişkin hastalarda nötrofil/lenfosit oranı (NLO), platelet/lenfosit oranı (PLO) ve ortalama trombosit hacmi (OTH) araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvar bilgi sisteminden 10 Temmuz 2018 ile 09 Nisan 2019 tarihleri arasındaki kayıtlar incelenerek 496 hipotiroidili ve 5677 ötiroid sağlıklı bireyin verileri karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Hipotiroidili grupta ötiroid sağlıklı gruba kıyasla serbest triiodothyronine (s T3), lökosit, nötrofil ve NLO değerleri daha düşük, thyrotropin (TSH), platelet, PLO, OTH değerleri daha yüksek, serbest thyroxine (s T4) ve lenfosit değerleri ise benzer bulunmuştur.

Sonuç: Hipotiroidizmli erişkinlerde platelet sayısı, PLO ve OTH değerleri ötiroid sağlıklı kişilerden yüksek iken lökosit, nötrofil ve NLO değerleri düşüktür ve lenfosit sayısı ise benzer düzeydedir.

Cite this article as: Mertoğlu C, Kantarcı M. Neutrophil to Lymphocyte Ratio, Platelet to Lymphocyte Ratio and Mean Platelet Volume in Adults with Hypothyroidism. Arch Basic Clin Res 2019; 1(3): 81-5.

Files
EISSN 2687-4482