Archives of Basic and Clinical Research
Case Report
Surgical Management of Displaced Mandibular Third Molar Into the Submandibular Space

Surgical Management of Displaced Mandibular Third Molar Into the Submandibular Space

1.

Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Dentistry, Erzincan, Turkey

2.

Special Practice, Ankara, Turkey

Arch Basic Clin Res 2019; 1: 106-108
DOI: 10.5152/ABCR.2019.22
Read: 1583 Downloads: 790 Published: 18 November 2019

Incidences of the displaced mandibular third molar tooth case are relatively rare. This case study reports a displaced mandibular third molar from a 26-year-old female patient in Cumhuriyet University, Faculty of Dentistry, Turkey. A computerized tomography image was obtained to locate the mandibular third molar tooth. The operation was performed under local anesthesia, and fragment from submandibular space removal by using an oval bone curette with finger guidance was unsuccessful in the first attempt because the bone fragment that appeared during the removal of the tooth was recovered in that area in the course of time and made the movement of the tooth difficult. Then, the bone fragment was removed with bur under saline solution irrigation without any difficulty, and the patient was prescribed antibiotics and analgesics.


Submandibular boşluğa kaçan mandibular üçüncü molar diş olgusunun insidansı nispeten nadirdir. Bu çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki 26 yaşındaki bir bayan hastadan yerinden çıkmış bir mandibular üçüncü moları bildirmektedir. Mandibular üçüncü molar dişi yerleştirmek için bir BT görüntüsü çekildi. Operasyon lokal anestezi altında yapıldı ve parmak yardımıyla oval kemik küreti kullanılarak submandibular boşluk çıkarılmasından kaynaklanan parça ilk denemede başarısız oldu çünkü diş çıkarılırken ortaya çıkan kemik fragmanı, zamanla o bölgede geri kazanılmıştır ve dişin hareketini zorlaştırmıştır. Daha sonra, kemik fragmanı, tuzlu çözelti altında herhangi bir güçlük çekmeden bur ile çıkarıldı ve hastaya antibiyotik ve analjezik verildi.

Cite this article as: Gülnahar Y, Polat S. Surgical Management of Displaced Mandibular Third Molar Into the Submandibular Space. Arch Basic Clin Res 2019; 1(3): 106-8.

Files
EISSN 2687-4482