Archives of Basic and Clinical Research
Review

Management and Treatment of Newborns at Risk of Hypoglycemia

1.

Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Neonatoloji Bölümü, Erzincan, Türkiye

2.

Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Pediatrik Beslenme ve Metabolizma Bölümü, İstanbul, Türkiye

Arch Basic Clin Res 2021; 3: 27-33
DOI: 10.5152/ABCR.2021.20032
Read: 147 Downloads: 60 Published: 01 February 2021

Hypoglycemia occurring between the first hours and days after birth continues to be one of the most common findings in neonatal cases in our country. In many cases, hypoglycemia represents the normal physiological transition to extrauterine life, but longer term hypoglycemia may be experienced in another group of patients. Although years have passed since the last review was published on this topic, the basic questions regarding neonatal hypoglycemia have largely remained the same. The new consideration in the current article is that the transitional phase expression (first 72 hours after birth) defines a blood glucose level of less than 46.8mg/dL in the first 72 hours after birth, unlike that mentioned in previous studies. This change helps in distinguishing hypoglycemia associated with normal transition from persistent hypoglycemia defined by blood glucose levels of less than 59.4mg/dL in the first 72 hours after birth. This article reviews screening, monitoring, and intervention protocols to better identify, manage, and treat infants at risk of persistent, recurrent, or severe hypoglycemia.


Hipoglisemi Riski Altındaki Yenidoğanların Yönetimi ve Tedavisi

Doğumdan sonraki ilk saatler ile günler arasında hipoglisemi, ülkemizdeki yenidoğan olgularında karşılaşılan en yaygın bulgulardan biri olmaya devam etmektedir. Birçok vakada hipoglisemi, ekstrauterin yaşama normal fizyolojik geçişi temsil ederken, başka bir grup olguda ise daha uzun süreli hipoglisemi yaşanabilir. Son bildirinin yayınlanmasından bu yana yıllar geçmesine rağmen, yenidoğan hipoglisemisi ile ilgili temel sorular büyük ölçüde aynı kalmışdır. Bu yazıdaki yeni düşünce, geçiş fazı ifadesinin (doğumdan sonraki ilk 72 saat) önceki araştırmalardan farklı olarak, doğumdan sonraki ilk 72 saat içinde kan şekeri seviyesini <46.8mg/dL olarak tanımlanmasıdır. Bu değişiklik, normal geçişle ilişkili hipoglisemiyi, doğumdan sonraki ilk 72 saatin altındaki <59.4mg/dL kan şekeri seviyeleri ile tanımlanan kalıcı hipoglisemiden ayırt etmeye yardımcı olur. Bu yazıda, kalıcı, tekrarlayan veya ciddi hipoglisemi riski taşıyan bebekleri daha iyi tanımlamak, yönetmek ve tedavi etmek için tarama, izleme ve müdahale protokolleri gözden geçirilmiştir. 

Cite this article as: Korkmaz L, Alan C. Management and Treatment of Newborns at Risk of Hypoglycemia. Arch Basic Clin Res 2021; 3(1): 27-33.

Files
ISSN 2687-4520 EISSN 2687-4482